About

ANBI FOUNDATION

It means 90% of the profit is directly spent on artists, creations, cultural and social activities. 

RSNI = 864864395

IBAN= NL98ABNA0121264122  NAME= LA PETITE PRINCESSE

ADRESS= Theresiastraat 52, 2593 AP Den Haag

Remuneration policy

The direction board is not remunerated.

Most of the revenue is generated through

 • Tickets Sales
 • Donations / sponsors
 • Subsidies

We are spending it carefully on selected artists, creations and talents based on our experience. Click on the link below to see our current projects.

https://lapetiteprincesse.org/events/

Composition of the board

Chairperson = Madeleine Lanier

Treasurer = André Gravel

Secretary = Françoise Oberli

Goals

 • The promotion of musical art creations for children and adults
 • Supporting musicians and artists, as well as organizing and realizing local cultural events
 • Raising money to support artistic creation
 • Set the stage for amateur artists to perform
 • Collaborate with world-class artists in local venues
 • Involve local businesses to capitalize on musical talent
 • Build projects with music, dance and theatre
 • Develop workshops for amateur artists
 • Bring art and creativity to hospitals, schools and outdoor events
 • Find sponsors and collaborators for artists
 • Support amateur artists with marketing and video clips

 

Policy plan

How do you we generate money

 • Concerts / events tickets sales via online ticketing (fienta.com and others) and at location via SumUp air 
 • Donatie / sponsors via banktransfer or SumUp air
 • Subsidies 

How are we going to manage it 

 • Official assemblies with chairperson, treasurer en secretary
 • Artistic Adviseur Guillaume Marcenac
 • Concrete and effective plans (See below an example of our first assembly)

How we are going to spend it

 • Artists / Creation
 • Marketing (videos clips, photos, website ect…)
 • Local / Amateur talents
 • Venues location rental
 • Costs linked to projects (travelling, external companies ect…)
 • Costs linked to foundation (bank, phone, gifts ect…) 

 

Exemple of our first assembly

Present

Madeleine Lanier (Chairperson)

Andre Gravel (Treasurer)

Francoise Oberli (Secretary)

Guillaume Marcenac (Adviseur)

1. Opening 

Guillaume Marcenac opent de vergadering om circa 12:30 uur. De agenda wordt vastgesteld.

2. Overview

– website / facebook / instagram

– bank account openend

– Digibtw account opened

 

3. Announcements:

– concert serie in de Staat ”Guillaume Marcenac invites”

– concert in France ”Guillaume Marcenac Invites”

– concert in Podium noord ”Captain Beethoven”

– artisten featured

Tess Merlot, Bryony, Gerardo Rosales, Selma Visscher, Serge Bosman, Spela Pusnik, Liutauras Zilaitis

Jurjen Donkers, Yussif Barakat, Jasper Hilderijk, Diana van der Bent, Paul den Bakker

4. Open/submitted points

 

– Presentatie Subsitie in de cultuur schakel = 4 concerts with locals amateurs and young talents cons.

– Give the autorisation to Guillaume Marcenac to use bank account

– buying a phone,applying for accountant 100/month excl. Wegwijs Administratie & Advies

 

5. Finances

 • 500 euros donatie
 

6. Questions

ANBI STICHTING

Het betekent dat 90% van de winst direct wordt besteed aan artiesten, creatie, culturele en sociale activiteiten. 

RSNI = 864864395

IBAN= NL98ABNA0121264122  NAME= LA PETITE PRINCESSE

ADRESS= Theresiastraat 52, 2593 AP Den Haag

Belongingsbeleid

De bestuur krijgt geen beloning.

Het grootste deel van de inkomsten wordt gegenereerd door

 • Kaartverkoop
 • Donatie / sponsors
 • Subsidies

We besteden het zorgvuldig aan geselecteerde artiesten, creaties en talenten op basis van onze ervaring. Klik op onderstaande link om onze lopende projecten te bekijken.

https://lapetiteprincesse.org/events/

Bestuurssamenstelling

Voorzitter = Madeleine Lanier

Penningmeester  = André Gravel

Secretaris = Françoise Oberli

Statutaire doelstelling

 • De promotie van muzikale kunstcreaties voor kinderen en volwassenen
 • De ondersteuning van muzikanten en artiesten, alsmede het organiseren en realiseren van lokale culturele evenementen
 • Geld inzamelen voor het ondersteunen van artistieke creatie
 • Maak het podium voor amateurartiesten om op te treden
 • Werk samen met artiesten van wereldklasse op lokale locaties
 • Betrek lokale bedrijven om te profiteren van muzikaal talent
 • Bouw projecten met muziek, dans en theater
 • Ontwikkel workshops voor amateurkunstenaars
 • Breng kunst en creativiteit naar ziekenhuizen, scholen en buitenevenementen
 • Zoek sponsors en medewerkers voor artiesten
 • Ondersteun amateurartiesten met marketing en videoclips

Beleidsplan

Hoe komen wij aan geld

 • Concert / Events kaartverkoop via online ticketing (fienta.com bij voorbeeld) en op locatie via SumUp air
 • Donatie / sponsors via overschrijving of SumUp air
 • Subsidies

Hoe gaan wij het beheren

 • Officiële Vergaderingen met voorzitter, penningmeester en secretaris
 • Adviseur Guillaume Marcenac
 • Concrete en effectieve plannen (zie onderstaand een voorbeeld eerste vergadering)

Waar gaan wij het uitgeven

 • Artisten / Creaties
 • Marketing (videos clips, website, photos ect…)
 • Lokale en amateur talenten
 • Locatie huren
 • Kosten verbonden met de projecten (reis, personnel ect…)
 • Kosten verbonden met de stitching (bank, phone, geschenken …)

Voorbeeld of onze eerste vergadering

Aanwezig

Madeleine Lanier (Voorzitter)

Andre Gravel (Penningmeester)

Francoise Oberli (Secretaris)

Guillaume Marcenac (Adviser)

1. Opening 

Guillaume Marcenac opent de vergadering om circa 12:30 uur. De agenda wordt vastgesteld.

2. Overzicht

– website / facebook / instagram

– bank account openend

– Digibtw account opened

 

3. Mededelingen:

– concert serie in de Staat ”Guillaume Marcenac invites”

– concert in France ”Guillaume Marcenac Invites”

– concert in Podium noord ”Captain Beethoven”

– artisten featured

Tess Merlot, Bryony, Gerardo Rosales, Selma Visscher, Serge Bosman, Spela Pusnik, Liutauras Zilaitis

Jurjen Donkers, Yussif Barakat, Jasper Hilderijk, Diana van der Bent, Paul den Bakker

4. Openstaande/ingebrachte punten

 

– Presentatie Subsitie in de cultuur schakel = 4 concerts with locals amateurs and young talents cons.

– Give the autorisation to Guillaume Marcenac to use bank account

– buying a phone,applying for accountant 100/month excl. Wegwijs Administratie & Advies

 

5. financiën vereniging

 • 500 euros donatie
 

6. Rondvraag

Our experience

IMG-20221204-WA0000
Student concert 61 Guillaume Josef
IMG_4022
Student Concert Kunstkring 4-2022 LR © De Schaapjesfabriek-118
Student concert 63 Guillaume Josef
01 Louis marcenac (2).Movie_Snapshot
Student concert 64 Guillaume Josef
Student concert 58 Guillaume Josef


 • Organize events and live music concerts
 • Raise funds for supporting artistic creation
 • Set the stage for amateur artists to perform
 • Involve local businesses to benefit from musical talent
 • Build projects with music, dance and theatre
 • Develop workshops for amateur artists
 • Collaborate with world class artists in local venues
 • Bring art and creativity to hospitals, schools and outdoor events
 • Seek sponsors and collaborators for artists
 • Support amateur performers with marketing and video clips